"Realtime"

Aanpasbare offertes in real time voor een ideale premie en dekking op maat.

De brandverzekering

Het gebouw en haar inhoud verzekeren is aangewezen voor alle eigenaars van een huis, een appartement en voor alle huurders (en meestal ook verplicht via de huuroveneenkomst).

Onder de naam brandverzekering (in Nederland spreekt men ook wel van een opstalverzekering) verstaat men een verzekering welke naast de waarborg brand ook dekking verleent voor andere gevaren voor uw vermogen, zoals ontploffing, storm , hagel, waterschade, inwerking elektriciteit, enz...

De bedoeling van deze verzekering is om:

  • de eigenaar toe te laten in geval van (verzekerde) schade een vergoeding te bekomen die hem in staat stelt zijn gebouw te herstellen, terug op te bouwen of een ander gebouw aan te kopen;
  • de huurder zijn aansprakelijkheid ten aanzien van zijn eigenaar af te dekken (= specifieke Belgische wetgeving);
  • beiden toe te laten een vergoeding te bekomen om hun inhoud te herstellen of te vervangen wanneer deze beschadigd geraakt.

De belangrijkste kenmerken van alle brandverzekeringen, over alle maatschappijen heen, zijn: