Online

Polis online afsluiten

Polis mandateren of opzeggen

Log bovenaan in indien je reeds vroeger een account aangemaakt hebt.


Polissen mandateren of opzeggen

Het beheer van een polis kan je op ieder moment toevertrouwen aan een andere makelaar en je kan ook op ieder moment een polis opzeggen zodat de dekking ervan stopt binnen de grenzen van bepaalde spelregels.

Hoe je dit alles zelf éénvoudig en snel regelen vind je onder deze rubriek terug. Profiteer van onze uiterst eenvoudige online-service !

Mandateren

Volgens een woordenboek wil dit zeggen dat je iemand anders een opdracht geeft om iets namens jezelf uit te voeren.

Toegepast op je verzekeringscontracten, ook polissen genoemd, houdt dit in dat je het beheer van een polis, die je afgesloten hebt via verzekeringsmakelaar A, overdraagt naar een andere verzekeringsmakelaar B. Maw, je mandateert verzekeringsmakelaar B om het verdere beheer van je polis(sen) te doen.

Om dit vlot te organiseren bieden wij u deze service volledig online aan, zodat na het invullen, ondertekenen en verzenden van een formulier (het zogenaamde mandaat ten gunste van een Assurax-makelaar) u zich verder geen zorgen meer hoeft te maken, Assurax regelt alle nodige formaliteiten.

Indien u het beheer van meerdere polissen wenst over te dragen dient u per polis een mandaat op te maken.

Opzeggen

Indien u een verzekeringspolis wenst stop te zetten dient u deze op te zeggen. Naargelang de reden kunnen er verschillende opzegtermijnen van toepassing zijn. Wij geven u hier een overzicht van de 3 meest voorkomende gevallen:

  1. het risico dat u verzekert bestaat niet meer, bvb u hebt uw huis of auto verkocht. In dit geval krijgt u het deel van de premie dat berekend is voor de dekking tussen de dag van opzeg en de eerst volgende jaarlijkse vervaldag terug betaald.
  2. U zegt de polis op omdat u elders een goedkopere premie hebt gevonden. Indien u dit minstens drie maanden voor de vervaldag van de polis doet, loopt de polis nog tot die vervaldag. Indien u dit minder dan drie maanden voor de vervaldag doet bent u verplicht om de verzekering nog verder te laten lopen tot de erop volgende jaarlijkse vervaldag. U kan in dit laatste geval wel al een Assurax-makelaar mandateren zodat hij er mee kan op toezien dat de polis tijdig wordt opgezegd. Om de vervaldagen van al uw polissen te kunnen beheren stellen wij u per polis een vervaldagmelder ter beschikking (zie rubriek "Mijn polissen").
  3. U bent niet tevreden van een schadeafhandeling ? U kan opzeggen binnen de drie maanden na de officiële regelingsdatum van het schadegeval. In dit geval hebt u ook recht op terugbetaling van het niet "verbruikt" premiedeel.

Om dit alles vlot te organiseren bieden wij u deze opzegservice volledig online aan, zodat na het invullen, ondertekenen en verzenden van een opzegformulier u zich verder geen zorgen meer hoeft te maken, Assurax regelt alle nodige formaliteiten.

Indien u meerdere polissen wenst op te zeggen dient u per polis een opzegbrief aan te maken.