"Realtime"

Aanpasbare offertes in real time voor een ideale premie en dekking op maat.

De vergoeding

Bij een gedekte schade, ontvangt de verzekerde een schadevergoeding op basis van nieuwwaarde of heropbouwwaarde van het gebouw of van het gedeelte van het gebouw dat beschadigd werd. Er wordt dus geen rekening gehouden met de mogelijke slijtage van het beschadigde deel, tenzij deze echt aanzienlijk is.

Opgelet: voor sommige goederen vergoeden de verzekeraars vaak in in werkelijke waarde (van het betaalde bedrag van deze voorwerpen wordt een percentage in mindering gebracht dat overeenstemt met de slijtage op de dag van het schadegeval), bijvoorbeeld kledij, ofwel in verkoopwaarde (er wordt een bedrag betaald dat overeenstemt met de marktwaarde van het goed op de dag van de schade), bijvoorbeeld juwelen. Dit soort zaken kan u steeds terug vinden in de algemene voorwaarden van de verzekeraars. Via assurax.be kan u deze steeds raadplegen.