Informatie

Persoonlijk en vooral onafhankelijk advies bij al uw verzekeringsvragen

Log bovenaan in indien je reeds vroeger een account aangemaakt hebt.

Schade aangeven


Autoschade melden

Wat moet ik doen ?

Bel ALTIJD naar "Service na Schade" op het nummer vermeld op uw groene kaart die 24 uur op 24 - 7 dagen op 7 bereikbaar zijn.

 • Vul samen met de tegenpartij het aanrijdingsformulier in. Roep er eventueel de politie bij, zeker als er gewonden zijn. "Service na Schade" geeft u advies bij het correct invullen van de aangifte.
 • Het ongeval gebeurde in België en u kunt niet meer verder rijden:
 • "Service na Schade" stuurt een takelwagen om uw voertuig te slepen.
 • Uzelf en uw passagiers worden naar uw woning of naar het werk gebracht.
 • Wij bellen de door u opgegeven personen om hen gerust te stellen.
 • Voor de herstelling van uw voertuig kiest u uit de volgende mogelijkheden:
  • U laat het voertuig herstellen in een door de verzekeraar erkende garage. Dat levert u tal van voordelen op, zoals een vervangwagen en korting op de omniumfranchise. U hoeft zich nergens zorgen om te maken. De kwaliteit van de herstelling wordt uiteraard gegarandeerd.
  • U kiest uw eigen hersteller. Dat kan uiteraard ook. U verliest dan wel een aantal voordelen.
 • U stuurt uw schriftelijke ongevalsaangifte naar de verzekeraar die op uw groene kaart is vermeld of naar Assurax.
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw aangifte. Op die bevestiging vindt u de gegevens van uw persoonlijke schadeadviseur en zijn telefoonnummer.
 • Als u het voertuig niet laat herstellen in een door de maatschappij erkende garage, zal de expert contact met u opnemen om de expertise te laten uitvoeren. Hebt u uw voertuig toevertrouwd aan een door de verzekeraar erkende garage, dan wordt de expertise automatisch voor u geregeld.
 • Hebt u gekozen voor een door de verzekeraar erkende garage, dan betaald de verzekeraar de garage rechtstreeks als u omnium verzekerd bent of zodra wij het akkoord van de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij ontvangen hebben. U hoeft zelf niets te betalen (behoudens de verminderde franchise in omnium).

De voordelen van een door de verzekeraar erkende garage

U kiest een door de verzekeraar erkende garage

Als u uw voertuig toevertrouwt aan een door de verzekeraar erkende garage, kunt u altijd rekenen op tal van voordelen:

 • u krijgt gratis een vervangvoertuig tijdens de herstelling;
 • wij maken alle afspraken met de garage m.b.t. de eventuele expertise, u hoeft niets te doen;
 • u krijgt een korting op de franchise;
 • kwaliteitsgarantie: de garage wordt streng gecontroleerd en gebruikt alleen originele onderdelen. U krijgt altijd minimaal twee jaar garantie op de herstelling;
 • als u de waarborg Omnium hebt, betalen wij de garage rechtstreeks;
 • als u alleen de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid hebt en de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij erkent zijn aansprakelijkheid, betalen wij de garage ook rechtstreeks.
U kiest een garage die niet door de verzekeraar erkend is

U bent uiteraard vrij een andere garage te kiezen voor de herstelling. In dat geval profiteert u echter niet van de voordelen die wij u kunnen aanbieden in de door de verzekeraars erkende garages. U dient dan onder meer zelf contact te hebben met een expert in het kader van de expertise:

 • Wij stellen een expert aan om de schade te begroten en bevestigen u dat schriftelijk.
 • De expert neemt contact met u op om een afspraak te maken met u en uw garage.
 • Wanneer de expertise is afgesloten, stuurt de expert ons zijn verslag.
 • Overeenkomstig de door u afgesloten waarborg, betalen wij u het verschuldigde bedrag.

Nuttige telefoonnummers:

 • AG Team 078/153000
 • AXA Bijstand 02/514 00 00
 • VIVIUM Bijstand 078/15.40.40
 • Baloise Insurance 0800 13 444

Wat bij schade voor uw brandverzekering?

Bijstands Service : hulp de klok rond

In geval van schade belt u de Bijstands service nummer vermeld op uw brandverzekering. Onze bijstandsverleners helpen u meteen en vertellen u wat te doen en dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Zo verkrijgt u de eerste inlichtingen, nuttige telefoonnummers en een aantal richtlijnen. Tevens worden uw dringende problemen meteen behandeld. En dit alles zonder schriftelijke aangifte (behoudens uitzonderlijke gevallen)!

Basiswaarborgen

Door een beroep te doen op de Bijstands Service staan wij kosteloos in voor:

 • de redding en bewaring van de verzekerde goederen;
 • de voorlopige huisvesting van de bewoners;
 • de afscherming en/of bewaking van de woning;
 • de opvang van welbepaalde verzekerden;
 • de repatriëring (bij afwezigheid in het buitenland op het moment van het schadegeval).

Aanvullende waarborgen.

De volgende kosten, die rechtstreeks uit een gedekt voorval voortvloeien, worden eveneens door de verzekering ten laste genomen:

 • de kosten van opruiming en afbraak;
 • de kosten van herstelling van binnenplaatsen en tuinen;
 • de geleden huurderving;
 • de reddings- en bewaringskosten;
 • de kosten voor het terugbrengen van de verzekerde inhoud;
 • de kosten voor voorlopige huisvesting;
 • de kosten van voorlopige afsluiting of afscherming;
 • de kosten voor het vervangen van een slot;
 • het honorarium van een expert;
 • het verlenen van een voorschot.

Uw Brandverzekeraar gaat nog verder. Bij een schadegeval ontvangt u een extra schadeloosstelling, bovenop de terugbetaling van de herstellingskosten. Met die schadeloosstelling voor onrechtstreekse verliezen, indien u dit mee onderschreven hebt, wil uw Brandverzekeraar helpen om gemaakte kosten (telefoon, verplaatsingskosten, ...) en uw verlies van tijd en inkomen enigszins op te vangen.

Nuttige telefoonnummers:

 • AG Home Team 078 15 30 08
 • AXA Bijstand 02 550 05 55
 • VIVIUM Bijstand 078 15 40 40

Wat te doen bij een opname in een ziekenhuis?

Dankzij uw Medi-Card© die u van DKV ontving, kan het zonder portemonnee...

De Medi-Card© is niet zomaar een kaartje; het is een echt betaalmiddel voor uw hospitalisatiekosten in België.
Geen financiële rompslomp meer. DKV betaalt de factuur. U hoeft zich enkel nog te concentreren op wat belangrijk is: genezen.

Dankzij dit kaartje dat geldig is in praktisch alle ziekenhuizen in België, kan u op uw beide oren slapen in geval van hospitalisatie. U dient geen voorschotten meer te betalen bij een opname, de administratieve formaliteiten worden tot een minimum herleid en u hebt de zekerheid dat DKV de factuur zal betalen, ongeacht de gekozen zorgverstrekker of het gekozen kamertype.

De Medi-Card© in het buitenland is eveneens DKV Assistance, de professionele dienstverlening in geval van een spoedopname in het buitenland.