Informatie

Persoonlijk en vooral onafhankelijk advies bij al uw verzekeringsvragen

Offerte aanvraag - Rechtsbijstand

Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke waarborgen die je kan bekomen via een rechtsbijstandsverzekering. Voor uw gebruiksgemak hebben we deze gegroepeerd per thema. Naast iedere waarborg kan u een i-button aanklikken om in het kort te vernemen waarover dit gaat. Wil u ten gronde meer weten over iedere waarborg, dan dient u de algemene voorwaarden te raadplegen. Deze leveren wij aan bij iedere offerte.

Log bovenaan in indien je reeds vroeger een account aangemaakt hebt.

Waarborgen
Basisdekking
 
Vrijstelling polis BA familiale
Insolventie van derden
Borgstelling
Voorschieten van vergoedingen
 
  Voertuig(en) in het verkeer
 
Alle risico's motorvoertuigen
Alle risico's verkeersdeelname
 
 Gezin en gezondheid
 
Lichamelijke schade   Conflict met ziekenfonds en ziekteverzekering
Burgerlijke partijstelling   Conflict met administratieve overheden
Verdediging strafzaken   Echtscheiding (EOT) en familiale bemiddeling
Opsporingskosten verdwenen kinderen   Schenkingen, nalatenschappen en testamenten
Conflict met (para)medicus   Conflict met de school
Conflict met hospitalisatie- en ongevallenverzekeraar
 
 Bezit en vermogen
 
Schade aan woning   Conflict met brandverzekeraar
Schade aan inboedel en bezittingen   Burenhinder (art. 544)
Verdediging tegen eis van derden   Conflict m.b.t. vruchtgebruik en erfdienstbaarheden
 
 Consument
 
Geschillen met verkopers en leveranciers van diensten, roerende en onroerende goederen
 
 Woning
 
Conflict met (ver)koper van een woning   Conflict met verhuurder
Burenconflict   Conflict over stedenbouw, ruimtelijke ordering en onteigening
Conflict bij renovatie en herstelling    
 
 Inkomen
 
Conflict m.b.t. arbeidscontract   Conflict met vermogenbeheerder
Conflict m.b.t. sociale wetgeving   Conflict met levensverzekeraar
Conflict met arbeidsongevallenverzekeraar   Conflict m.b.t. inkomsten en bijhorende fiscaliteit
Uw gezinssituatie
  * Woonplaats
 
* Alleenwonende zonder minderjarige kinderen ?
Mijn contactgegevens
  * Ik wil
   
  de offertebevestiging ontvangen op het volgende e-mailadres
   
  mezelf aanmelden en deze offerte bewaren onder mijn persoonlijk dossier
  * Email   
  * Wachtwoord   
   

Ik heb nog geen gebruikersprofiel en ik wens mezelf te registreren.

De velden gemarkeerd door (*) zijn verplicht in te vullen

Offerte