"Realtime"

Aanpasbare offertes in real time voor een ideale premie en dekking op maat.

De schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering (SSV) is een zogenaamde levensverzekering. Bij dit type van verzekeringen zijn er drie verschillende partijen betrokken: de verzekeringsnemer (hij/zij/de vennootschap die de premie betaalt), de verzekerde (als die overlijdt wordt er een specifiek kapitaal uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij) en de begunstigde (die het kapitaal ontvangt als de verzekerde overlijdt). Bij een hypotheeklening wordt de kredietverstrekker dikwijls de in de plaatstredende begunstigde.

Een schuldsaldoverzekeraar betaalt dus het saldo van een openstaande schuld uit aan de begunstigde indien de verzekerde overlijdt. In de praktijk is de verzekeringsnemer dikwijls gelijk aan de verzekerde. Via assurax.be kan u twee verzekerden in 1 contract opnemen. Premies zijn in vele gevallen deels of volledig fiscaal aftrekbaar van uw personenbelasting.

De openstaande schuld komt bij leningen overeen met het niet afbetaald deel. Soms kan men een lening aangaan waarbij men alleen intrest betaalt en na een overeengekomen periode in één keer het gehele kapitaal. Ook dit risico (waarbij de nabestaande(n) niet meer in staat zou(den) zijn om de schuld af te lossen) kan men indekken via een zogenaamde tijdelijke overlijdensverzekering (TOV).

Een schuldsaldoverzekering kan men aanvullen met bijkomende waarborgen waarbij een kapitaal of rente wordt uitbetaald na (gedeeltelijke) invaliditeit door ongeval of ziekte van de verzekerde. De invaliditeit kan van blijvende of tijdelijke aard zijn.

De premie die men voor een SSV/TOV verzekering betaalt wordt in hoofdzaak bepaald door de leeftijd van de verzekerde op moment hij/zij een contract afsluit alsook het feit of men rookt.

Assurax biedt u de keuze uit verschillende verzekeraars en vergelijkt voor u de tarieven van Cardif, Patronale Life en Delta Lloyd Life. U kan online of via onze Service Points een contract afsluiten.