Informatie

Persoonlijk en vooral onafhankelijk advies bij al uw verzekeringsvragen

Rechtsbijstand bij D.A.S. of Euromex

Een rechtsbijstandsverzekering sluit je af om jouw persoonlijke rechten te verdedigen bij een juridisch conflict.

Je hebt er bovendien belang bij deze rechtsbijstand niet samen te verzekeren bij de verzekeraar die ook andere waarborgen aanbiedt, zodat je altijd een eerlijke en objectieve verdediging krijgt.

Er kunnen zich inderdaad belangenconflicten voordoen, conflicten tussen jouw belangen en die van je verzekeraar.