Privacy

Verzekeringen N.V. garandeert u dat uw privacy ten allen tijde gerespecteerd en de wetgeving gevolgd wordt, ook wanneer voor het aanvragen van een offerte uw gegevens doorgeven worden aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee Verzekeringen N.V. samenwerkt. Niet alleen handelen wij volledig conform de Belgische Wet op de Privacy (Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 December 1992 en zoals laatst gewijzigd door de Wet van 11 december 1998), wij onderschrijven ook integraal de "Code van Eerlijke Informatiepraktijken" (Code of Fair Information Practices), die reeds in 1972 in de Verenigde Staten opgesteld werd.

Deze code, die nu zelfs meer dan ooit actueel is, is gebaseerd op 5 principes: Het bestaan van systemen die persoonlijke gegevens opslaan, mag niet geheim gehouden worden. Iedereen moet in staat zijn om te weten welke informatie over hem/haar is opgeslagen en waarvoor deze informatie gebruikt wordt. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te voorkomen dat informatie die voor een bepaald doel over hem/haar werd verzameld, gebruikt of beschikbaar gesteld wordt voor andere doeleinden zonder zijn/haar toestemming. Iedereen moet in staat zijn om identificeerbare informatie over zichzelf te kunnen wijzigen of toe te voegen. Iedere organisatie die identificeerbare persoonlijke gegevens aanmaakt, onderhoudt, gebruikt of verspreidt, moet de betrouwbaarheid van deze gegevens garanderen voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn, en moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Hoe we deze principes toepassen bij Verzekeringen N.V., verneemt U verder.

1. Openheid

In de hiernavolgende paragrafen leggen we U duidelijk uit welke informatie over U wordt opgeslagen, waarvoor ze gebruikt wordt en hoe U deze zelf kan onderhouden. Dit laatste is zeer belangrijk: wij willen dat U beslist wat er gebeurt met de informatie die U ons ter beschikking stelt, U heeft het laatste woord!

2. Welke informatie verzamelen we?

2.1. Anonieme gegevens

Wanneer U onze website bezoekt, zonder U kenbaar te maken in de registreersectie, bent en blijft U anoniem. Wij verzamelen dan Uw IP-adres (het Internet-adres van uw computer) zonder dit te associeren aan enige persoonlijke gegevens, uw domeinnaam, de browser die U gebruikt, en gegevens over het gebruik van onze site (zoals de bezochte pagina's, de duur van uw bezoek, enz). Deze informatie wordt puur voor interne statistische doeleinden gebruikt. Ze stelt ons in staat om het gebruik, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de diensten op onze site te evalueren en te optimaliseren.

2.2. Persoonlijke gegevens

Wanneer u gebruik wil maken van onze persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld de aanvraag van een verzekeringsvoorstel, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die u invoert in de door ons ter beschikking gestelde schermen, worden dan bijgehouden, zodat u ze later makkelijk opnieuw kan gebruiken. Met deze gegevens kunnen de verzekeringsmaatschappijen die u aangeduid heeft, u een gepersonaliseerd verzekeringsvoorstel maken. De verzekeringsmaatschappijen waarmee Verzekeringen N.V. samenwerkt zullen uw gegevens dus ontvangen.

2.3. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan u één of meer "cookies" ontvangen. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door uw browser op uw harde schijf bewaard wordt.

Deze "cookies" bevatten geen persoonlijke informatie, maar helpen ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Het gaat om gegevens waarmee we onze website op een anonieme manier toch kunnen personaliseren en de navigatie voor U verbeteren. Een "cookie" kan bijvoorbeeld uw taalcode bijhouden, zodat U bij een volgend bezoek geen taalkeuze meer moet invoeren, en U dus sneller terechtkomt bij de informatie in uw moedertaal.

Indien U niet wenst dat wij "cookies" automatisch op uw harde schijf plaatsen, kan U de instellingen van uw browser aanpassen, zodat deze "cookies" automatisch geweigerd worden, of zodat U geïnformeerd wordt telkens we een cookie willen sturen. Hou er wel rekening mee dat, indien U "cookies" weigert, bepaalde delen van de website niet of minder goed toegankelijk kunnen zijn.

3. Gebruik van de informatie

Verzekeringen NV verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Verzekeringen NV voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig aanduiden in de registratieprocedure.

Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om U op de hoogte te brengen van nieuwe activiteiten van Verzekeringen N.V., belangrijke wijzigingen, enz. Ook hier geldt dit enkel en alleen wanneer U hiervoor uitdrukkelijk uw goedkeuring heeft gegeven.

Wij kunnen eveneens algemene statistische gegevens verspreiden aan derden, gebaseerd op de informatie over onze bezoekers, hun gedrag, interesses, enz. Deze statistieken zullen echter nooit persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten.

4. Toegang tot uw gegevens

De gegevens die U ons bezorgt, worden opgeslagen op onze systemen. U heeft ten allen tijde toegang tot deze gegevens met uw unieke logincode en paswoord. Het aanpassen en bijwerken van uw gegevens kan U dus steeds zelf doen.

Wenst U dat uw gegevens gewist worden? Dit kan eenvoudig door ons een email te sturen via [Contact] met vermelding van uw logincode en paswoord.

5. Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze diensten en het aanvragen van verzekeringsvoorstellen, geeft u Verzekeringen N.V. uitdrukkelijk de toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Met het oog op een vlot beheer van uw aanvraag, en enkel daartoe, geeft u ook uw toestemming dat uw gegevens aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee Verzekeringen N.V. samenwerkt zullen meegedeeld worden met het oog op het verkrijgen van een verzekeringsvoorstel.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, kunnen bijkomende inlichtingen hieromtrent verkregen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien onze privacy standpunten in de toekomst wijzigen, zullen wij dit steeds kenbaar maken via deze pagina's. U zal dus ten allen tijde op de hoogte blijven over de informatie die we verzamelen, hoe we ze gebruiken en in welke omstandigheden deze gegevens aan derden kunnen verspreid worden. Ondanks een mogelijke wijziging aan de privacy politiek van Verzekeringen N.V., zullen wij gegevens die we reeds ter onzer beschikking hadden vóór deze wijziging, nooit op een andere manier gebruiken dan aangegeven op het moment van ingave van deze gegevens.

Wijzigingen aan onze privacy politiek gaan in vanaf het ogenblik dat ze op deze pagina's gepubliceerd worden. Door verder gebruik te maken van de diensten op onze site stemt U in met de doorgevoerde wijzigingen.

6. Beveiliging van uw gegevens

Verzekeringen N.V. maakt gebruik van de meest recente beveiligingstechnieken om uw en onze gegevens maximaal te beschermen. Zo maken we ondermeer gebruik van een firewall, die de rechtstreekse toegang tot onze systemen verhindert.

U kan zelf ook actief bijdragen aan de beveiliging van uw gegevens door een verantwoord paswoord te kiezen. Raadpleeg de informatieknoppen op het registratiescherm voor meer informatie over de paswoord-keuze.

7. Aansprakelijkheid

Alle informatie met betrekking tot de aansprakelijkheid van Verzekeringen N.V. en de rechten die Verzekeringen N.V. zich voorbehoudt ten aanzien van de gebruikers van haar Internetdiensten, vindt u onder de rubriek "Disclaimer".

8. Bijkomende informatie

Voor alle vragen, opmerkingen of commentaar over onze privacy politiek of de beveiliging van uw gegevens, kan U ons contacteren via [Contact].