Online

Polis online afsluiten

Veilig op Weg

Wat?

Een verkeersongevallenpolis

In welke verkeerssituatie gelden de waarborgen

Eigenlijk bepaalt de klant dit. Hij heeft 4 keuzes:

 • Verzekeringnemer als bestuurder in alle wagens;
 • Gezin als bestuurder in alle wagens;
 • Gezin als inzittende (bestuurder Ún passagier) in alle wagens;
 • Gezin in verkeer: de ruimste keuze!
  • Bestuurder of passagier in rij -of vaartuig;
  • Passagier van openbaar vervoermiddel;
  • Voetganger of fietser;
  • Bestuurder of duozitter van een motorfiets (mits bijpremie);

Wat is 'gezin'?

De inwonende personen (ook als zij tijdelijk elders verblijven) en de babysit.

Basiswaarborgen

Ongeacht de aansprakelijkheid voorzien wij een kapitaal bij overlijden en/of bij blijvende invaliditeit en een bedrag voor medische kosten. Indien verzekeringnemer en echtgen(o)ot(e) in hetzelfde verkeersongeval overlijden, ontvangen de kinderen tweemaal de verzekerde som! De klant heeft steeds de keuze uit drie mogelijkheiden (zie 'offerte berekenen').

Facultatieve waarborgen

 • Het risico moto.
 • Een dagvergoeding in geval van hospitalisatie of tijdelijke werkongeschiktheid. Er is een wachttijd van 10 dagen, behalve bij hospitalisatie, Het risico moto is in deze waarborg niet verzekerd.

Andere informatie over: ongeval Veilig Thuis