Gratis

Kwalitatieve producten van gerenommeerde verzekeraars aan de juiste tarieven

Dekking van schade door ba familiale bij

  • Schade veroorzaakt door huisdieren van de verzekerde (paarden en wilde dieren uitgesloten);
  • Schade die haar oorsprong vindt in het hoofdverblijf van de verzekerde, ook door werken;
  • Schade veroorzaakt door wat er zich in tuinen of op andere terreinen van de verzekerde bevindt (b.v. verkeerd vallen van bomen);
  • Schade veroorzaakt als voetganger of fietser,... (schade veroorzaakt met een motorrijtuig wordt door de BA. van het voertuig gedekt.);
  • Schade door de verzekerde veroorzaakt tijdens sport- of recreatieve activiteiten;
  • Schade veroorzaakt door een verzekerde tijdens zijn vrije tijd, bijvoorbeeld naar aanleiding van het opknappen van klusjes of tijdens het tuinieren;
  • De burenhinder veroorzaakt door een verzekerde;
  • Schade veroorzaakt door zaken die de verzekerde in bewaring heeft;
  • ...

Andere informatie over: aansprakelijkheid minimale dekking