Informatie

Persoonlijk en vooral onafhankelijk advies bij al uw verzekeringsvragen

Het verzekerd bedrag

Het correct gebruik van de door ons aangeboden systemen biedt een grote zekerheid voor u als eigenaar of huurder : bij schade zal de verzekeraar de volledige schade vergoeden. Zij zal het bedrag van de tussenkomst niet kunnen beperken door te stellen dat het voor het gebouw verzekerde bedrag onvoldoende is (toepassen van de zogenaamde evenredigheidsregel). Echter, indien u zelf liever de bedragen bepaalt waarvoor u zich wil verzekeren, biedt assurax.be u deze mogelijkheid. Wij kijken er op toe dat de verhouding tussen het kapitaal gebouw en het kapitaal inhoud en het totaal verzekerd kapitaal voldoende is zodat de verzekeraar geen onderverzekering kan inroepen !

Vaak bieden de verzekeringsmaatschappijen ook een systeem aan voor de verzekering van de inhoud (meubels, kledij, schilderijen,...). Dit waarborgt de vergoeding van de schade voor een in de polis vastgesteld bedrag. Daar waar de verzekeraars over zulk een systeem beschikt zit dit vervat in onze berekeningstools.