Goedkoop

Efficiënte en onafhankelijke afhandeling van al uw schades

Een verplichte minimale waarborg !

In de wetgeving rond de brandverzekering staan minimumwaarborgen opgesomd die moeten voorzien worden in elke brandpolis (KB's van 24 december 1992 en 16 januari 1995).

Iedere maatschappij is verplicht om eigenaars en huurders, een stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel (zodat u niet kan onderverzekerd zijn), of een evaluatierooster voor te stellen om het te verzekeren bedrag als eigenaar of huurder van een woning te bepalen. Iedere verzekeraar bepaalt vrij de naam en de inhoud van het systeem of de systemen die zij aanbieden. Assurax heeft al die stelsels geprogrammeerd zodat u slechts éénmaal een gemeenschappelijk vragenlijst dient in te vullen.