Goedkoop

Efficiënte en onafhankelijke afhandeling van al uw schades

De basiswaarborgen

Deze waarborgen zijn quasi door alle verzekeraars gedekt in hun meest eenvoudige brandpolis. Daarom spreken we over basiswaarborgen. Door de band genomen voorziet elke brandpolis in een vergoeding bij schade aan de verzekerde goederen ingevolge:

  • Brand en/of rook: De verzekeringsmaatschappij zal de verzekerde goederen die beschadigd werden door brand of rook vergoeden.
  • Explosie: schade door een ontploffing of implosie (b.v. oud tv-toestel), de gevolgen van een rechtstreekse blikseminslag en schade door het ontsnappen van rook of roet uit een verwarmings-of keukentoestel.
  • Aanraking met de verzekerde goederen: De meeste verzekeraars zullen de schade vergoeden ingevolge contact met rijtuigen, luchtvaartuigen en dieren. Sommige contracten dekken ook de val van bomen of pylonen op uw woning. De meeste contracten dekken ook schade ten gevolge van vandalisme en kwaadwilligheid.
  • In werking van elektriciteit: De verzekeraar zal de schade aan elektrische en elektronische toestellen vergoeden die veroorzaakt werd door kortsluiting, overspanning, inductie of een onrechtstreekse blikseminslag.
  • Storm, hagel, sneeuw-en ijsdruk: de overheid geeft aan wat als storm mag worden beschouwd: ofwel een gemeten windsnelheid van minstens 100 km per uur, ofwel de aanwezigheid van door de wind veroorzaakte schade aan andere goederen van gelijkwaardige weerstand binnen een straal van 10 km. Veel verzekeraars hebben deze norm zelfs teruggebracht tot 80 km per uur.
  • Arbeidsconflicten en aanslagen: De wet verplicht alle verzekeraars om dekking te verlenen voor de schade ingevolge staking, oproer, terrorisme en sabotage.
  • Waterschade: Het gaat in hoofdzaak om schade die voortvloeit uit het wegvloeien van water uit de hydraulische installaties ten gevolge van een breuk, een barst of het overlopen van die installaties, en het insijpelen van water langs het dak. Als uitbreiding van deze waarborg wordt ook dikwijls de schade ingevolge het wegvloeien van stookolie uit een centrale verwarmingsinstallatie gedekt.
  • Glasbreuk: De meeste verzekeraars vergoeden de materiaal- en de plaatsingskosten voor het vervangen van gebroken ruiten, spiegels, doorzichtige of doorschijnende panelen in plastiek die deel uitmaken van het verzekerde gebouw en inhoud, ongeacht de omstandigheden van de braak. Bijvoorbeeld, een kind gooit een ruit stuk met een bal.
  • Natuurrampen: Een wet van 17 september 2005 verplicht elke brandverzekeraar de schade te vergoeden ten gevolge van één van de volgende natuurrampen : overstroming, aardbeving, overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking. Hiervoor rekenen zij wel een premieverhoging aan welke afhangt van de risicozone waarin u zich bevindt. Elke verzekeraar beslist vrij welke goederen hij verzekert volgens zijn eigen voorwaarden en welke hij verzekert volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau omdat ze gesitueerd zijn in een gevaarlijk geachte zone.? De voorwaarden van het Tariferingsbureau zijn: aanbod van de wettelijk voorziene waarborg, een vaste premievoet van 0,90 ‰ en toepassing van een vrijstelling van € 610,00 (index 119,64 van december 1983 - basis 1981 = 100).
  • Onroerende schade door dieven: Optioneel kan uw verzekeraar de schade vergoeden die aan het gebouw en haar inhoud werd veroorzaakt door dieven. Hiervoor zult u een aparte premie (een zogenaamde bijpremie) dienen te betalen. U beschikt dan over een zogenaamde diefstalverzekering.