Online

Polis online afsluiten

BA (burgerlijke aansprakelijkheid)

Volgens de wet van 21 november 1989 moet elk gemotoriseerd voertuig dat zich op de openbare weg begeeft, verplicht voorzien zijn van een verzekeringscontract voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid.

Wat vergoedt deze verzekering?

  • lichamelijke schade aan derden en de vervoerde personen (behalve de bestuurder) : overlijden, verwondingen, letsels en hun gevolgen;
  • stoffelijke schade die aan derden en de vervoerde personen (behalve de bestuurder) wordt toegebracht.

Het bedrag van de dekking is onbeperkt. Alleen voor stoffelijke schade veroorzaakt door brand of een explosie bestaat er een plafond van 1 239 467,62 EUR per schadegeval. Gratis dekking voor aanhangwagens tot 750 kg.